Informationsfilm från Folkets Trafikverk om luften i Förbifart Stockholms tunnel

Informationsfilm från Folkets Trafikverk om luften i Förbifart Stockholms tunnel

På Statens trafikverks informationsdag 28/3/15 för boende i Akalla spelades denna film in. Den handlar bland annat om luften i tunneln, och huruvida den planerade motorvägstunneln kommer att minska trängseln i innerstan. Där framgår att Trafikverkets egna miljöexperter inte har särskilt lugnande information att ge. Kolla själva!

https://www.youtube.com/watch?v=01r6ML83zkA