Nätverkets respons efter valet

Stockholm 2014-10-07

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm har kontaktat både regeringen och Stockholms stads nya majoritet (S-MP-V-Fi)  angående överenskommelsen mellan S och MP om ett moratorium till 1 maj 2015. Denna innebär som känt ett erbjudande till Stockholm och landstinget om att omförhandla användningen av trängselskatten. Nätverkets krav till regeringen handlar om att ompröva tillåtlighetsbeslutet och göra en  ny, allsidig och objektiv analys. Nätverkets krav till den nya majoriteten i Stockholm handlar om att prioritera kollektivtrafiken framför Förbifarten i trängselskatteförhandlingarna.

Till statsråden Anna Johansson och Åsa Romson

Till stadshuset