Om oss

Vi är ett stort antal organisationer som har gått ihop och tagit ställning mot byggandet av Förbifart Stockholm. Vi vill satsa på en långsiktigt hållbar trafiklösning och ett grönare Stockholm.

aktion-3-bred

I Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm ingår bland andra följande organisationer:

Klimataktion Stockholm  www.klimataktion.se

Alternativ Stad  www.alternativstad.nu

Naturskyddsföreningen Stockholms län  www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

Stockholms Naturskyddsförening  www.naturskyddsforeningen.se/stockholmkrets

Söderorts naturskyddsförening  www.naturskyddsforeningen.se/soderort

Mälaröarnas naturskyddsförening   www.naturskyddsforeningen.se/malaroarna

Nacka naturskyddsförening   www.naturskyddsforeningen.se/nacka

Kollektivtrafikant Stockholm  www.kollektivtrafikant.org

Cykelfrämjandet  www.cykelframjandet.se

Lovö hembygdförening   www.lovohembygd.com

Föreningen Rädda Lovö

 Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen  www.arg2010.webs.com

Fältbiologerna Stockholm, Uppland. Gotland  www.fb-sug.se

Gröna kvinnor  www.gronaqvinnor.se

Södertörns miljö- och utvecklingsförening   www.smuf.org

Nej till Västerleden

 Ingenjörer för miljön   www.ingenjorerformiljon.se

Klimax

Nätverket Järva Framtid  www.jarvasframtid.se

Gemensam Välfärd  www.gemensamvalfard.se

Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening  www.dlv.se

Human powered vehicles Sweden  www.parnes.com/hpvsblog

 

Vill du också vara med och arbeta för ett grönare Stockholm och mer långsiktiga och hållbara trafiklösningar? Kom med i nätverkets arbete genom att kontakta oss på e-post  info@stoppaforbifarten.nu.

Följ oss på Instagram @stoppaforbifarten

Följ oss på Twitter @StoppForbifart

Följ oss på Facebook Stoppa Förbifart Stockholm

Följ diskussionen i den öppna gruppen på Facebook: Stoppa Förbifart Stockholm