Tack till alla som bidragit till den juridiska kampen

2016-04-17

Insamlingen till medel för att kunna driva den juridiska kampen om Förbifart Stockholm är nu avslutad. Det finns inga fler vägar för miljöorganisationerna i nätverket Stoppa Förbifart Stockholm att ta inom det svenska domstolssystemet. Privatpersoner och miljöorganisationer har tillsammans skänkt 116.000 kr. Hela summan har gått till vår miljöjurist.

Vi hade givetvis hoppats att våra överklaganden skulle leda till att Trafikverket inte skulle få tillstånd att anlägga hamnar och bedriva sjöfart med farligt gods och stenkross i Mälaren. Vi hade hoppats att Trafikverket inte skulle få leda bort grundvatten och därigenom riskera skyddsvärda naturmiljöer och biotoper.

Vi hoppades att domstolsväsendet skulle upphäva detaljplanerna för Förbifart Stockholm eftersom de negativt påverkar boende- och naturmiljöer och missgynnar ett effektivt, sunt och klimatsmart transportsystem.

Beträffande kompensationsåtgärder gick domstolen delvis på Stockholms kommuns och föreningarnas linje genom att besluta att Trafikverket skall utreda möjlighet till ökad vattentillförsel till Sätraån och Skärholmsbäcken och att utreda återmeandring, dvs återskapande av ett mer naturligt och slingrande lopp för del av Igelbäcken. Föreningarnas förslag om utvidgning av flera av reservaten avslogs tillsammans med en rad andra förslag.

Bullervillkoren för hamnarna har under en prövotid blivit lite strängare än Trafikverket önskade men i stort har domsluten gått enligt Trafikverkets önskemål. Trots att vi enligt oss själva och vår miljöjurist haft goda sakskäl har vi inte nått längre.

Kanske har processen gjort Trafikverkets arbetsmetoder något hänsynsfullare men projektet Förbifart Stockholm fortsätter tyvärr. Endast en stark opinion och en politisk omvärdering kan nu stoppa projektet.

Berörda miljöorganisationer vill tacka alla bidragsgivare så mycket för att ni gjort det möjligt för oss att anlita miljöjurist.

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm