Länkar och källor

Det finns många rapporter, utredningar och annat faktamaterial som är nyttiga att läsa för att förstå problematiken kring Förbifart Stockholm. Här har vi samlat ett antal länkar till sådant material. Listan gör inga anspråk på att vara komplett utan kommer att fyllas på allt eftersom.

Rapport från KTH om tunnelbanans samhällsekonomi.
Maria Börjesson, forskare på centrum för transportstudier på KTH: ”….trots avsevärt högre byggkostnader är Stockholms tunnelbana extremt lönsam även i dagens prisnivå”.
Länk till KTH-sidan som introducerar denna fallstudie. Pågående studie 2011.
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/Kollektivtrafikens-langsiktiga-samhallsnytta—fallstudie-Stockholms-tunnelbana/

Studien om Stadskvalitet som det refereras till i SvD-artikeln 2011-06-09:
www.spacescape.se/2011/04/v%C3%A4rdering-av-stadskvalitet

Grafik över resandeantalet. www.SvD.se 2011-05-3:
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/tusentals-fler-resenarer-aker-tunnelbana_6206465.svd

Gröna bloggar om Förbifart Stockholm. Samlingssida, klicka på titlarna så blir du länkad.
http://gronabloggar.mpbloggar.se/?s=F%C3%B6rbifart+Stockholm&x;=32&y;=5

Trafikförseningar kostar flera miljarder. Mitt i Söderort, 2011-06-07, sid 12:
http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/soderort_b.html

”Förbifart Stockholm ökar förtida dödsfall”. ETC:s Stockholmsartikel  2011-05- 27:
http://stockholm.etc.se/nyhet/f%C3%B6rbifart-stockholm%E2%80%89-%C3%B6kar-f%C3%B6rtida-d%C3%B6dsfall

Hjulen snurrar på fel sätt. Staffan Laestadius, Svenska Dagbladet, 2011-03-01:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hjulen-snurrar-pa-fel-satt_5975645.svd#

Unesco synar väg vid världsarvet. Svenska Dagbladet, 2011-03-28:
http://www.svd.se/kultur/unesco-synar-vag-vid-varldsarvet_6043631.svd

Koldioxidutsläppen fortsätter att öka trots fler bränslesnåla nya bilar. Transportstyrelsen och Trafikverket, 2011-02-24:
www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Koldioxidutslappen-fortsatter-att-oka-trots-fler-branslesnala-nya-bilar-/

Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan.
Rapport från Trafikverket 2010:095.

Trängselskatten borde fördubblas. Dagens Nyheter, 2011-06-10:
www.dn.se/sthlm/trangselskatten-borde-fordubblas

Trafikverkets utställelsehandlingar 2011-05-30:
www.trafikverket.se:80/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Om-projektet/utstallelse-av-arbetsplan/utstallelsehandlingar

En film som heter duga om Urban Sprawl, maj 2009. Mycket effektiv!
http://www.youtube.com/watch?v=VGJt_YXIoJI

Korta bilresor – värst för miljön
Naturskyddsföreningen Stockholms län. 2010.

Rapport om Stockholmstrafiken
Naturskyddsföreningen Stockholms län. 2010.

Yttrande över beredning inför regeringens tillåtlighetsprövning enl 17 kan miljöbalken
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

Bättre kollektivtrafiklösningar på Förbifart Stockholm
En rapport framtagen av Trivector Traffic AB på uppdrag av organisationen Kollektivtrafikant Stockholm

Frågor och svar om Förbifarten
Vägverkets webbplats

Dokument om Förbifart Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar, underlag, utlåtanden på Vägverkets webbplats

Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen
WSP. Rapport 2008:25.

Förbifart Stockholm leder till ökade utsläpp av växthusgaser
Om rapporten Förbifart Stockholm, miljön och klimatet – en fallstudie inom vägplanering
Kungliga Tekniska Högskolan, Göran Finnveden och Jonas Åkerman

A review of the evidence for induced travel and changes in transportation and environmental policy in the U.S and the U.K
Noland. R.B. mfl. 2002

Transport and Environment
Den europeiska miljöorganisationen för transportfrågor. De är främst inriktade på bevaka EU-regler, t ex för landsvägstransporter. Engelsk text. Som exemplet från Frankrike ovan visar har de också nyheter av allmänt intresse: Den franska staten har strukit 900 km motorvägar från utbyggnadsprogrammet.

Trafikboken
En handbok som i alfabetisk ordning tar upp mängder av intressant information om trafik. Dansk text.

Jordens Vänner i Köpenhamn
Köpenhamns avdelning av Jordens Vänner. Mycket inriktade på trafik. Klicka på den blå rutan ”NOAH mener om trafik”. Länkar till många andra organisationer. Dansk text.

Statens Vegvesen i Norge
Oslo har en motsvarighet till Förbifart Stockholm: ”E18-Vestkorridoren”. Projektet innefattar en 9 km lång tunnel. I juni 2009 presenterade Statens Vegvesen en analys där man krävde en omarbetning av planerna.