Stoppa Förbifart Stockholm

Skriv på!

Rädda Stockholm – Satsa på kollektivtrafiken – Stoppa Förbifart Stockholm!
Skriv under namninsamlingen mot Förbifart Stockholm.

Till namninsamlingen

Tack till alla som bidragit till den juridiska kampen
Skriv ut Tipsa en vän om www.stoppaforbifarten.nu

Tack till alla som pytsat in pengar, tagit tillfället i akt att påverka och agera under tiden som de rättsliga processerna pågått. Kampen fortsätter nu utanför domstolarna.

Läs mer

 

 
Tre angelägna frågor om trafik och klimat
Skriv ut Tipsa en vän om www.stoppaforbifarten.nu

Organisationer kräver i ett öppet brev till regeringen och riksdagspartierna svar på tre angelägna frågor om trafiken och klimatet.

Läs mer

 
Trafikverket underkänner sin egen plan för Sveriges infrastruktur
Skriv ut Tipsa en vän om www.stoppaforbifarten.nu

Trafikverket publicerade onsdagen den 24 februari till slut den underlagsrapport som tidigare stoppats.

I rapporten kan bl.a. läsas att biltrafiken i storstäderna måste minska med 48%, järnvägstrafiken öka med 52%, kollektivtrafiken öka med 88% och cykel med 260% till 2030, i förhållande till nuvarande trend i trafikutvecklingen, om klimatmålen ska nås.

Underlagsrapporten visar att om Sverige tar sina åtaganden från Paris på allvar måste infrastrukturplaneringen ges en helt ny inriktning. Så snart som möjligt måste investeringar i ökad biltrafik avvecklas och ersättas med investeringar i ökad kollektiv- och cykeltrafik. Det innebär bl.a. att det just påbörjade bygget av Förbifart Stockholm och den knappt påbörjade planeringen av Östlig förbindelse i Stockholm snarast avbryts.

Läs mer

 
Pressmeddelande: Organisationer begär att Trafikverket lämnar ut den stoppade klimatrapporten
Skriv ut Tipsa en vän om www.stoppaforbifarten.nu

En grupp miljöorganisationer och opinionsbildare kräver i ett öppet brev att Trafikverket ska offentliggöra de interna rapporter som innebär ifrågasättande av verkets egna planeringsunderlag för vägbyggande och trafikutveckling.

I december förra året avslöjade Eko-nyheterna att Trafikverket stoppat publiceringen av en internrapport som visade att en minskning av vägtrafiken är nödvändig för att klimatmålen om fossilfri vägtrafik till 2030 ska kunna nås. En minskad trafikmängd i framtiden går stick i stäv med Trafikverkets egna prognoser och underlag för byggande av nya vägar, främst stora projekt som motorvägstunneln Förbifart Stockholm.

- Efter COP 21 i Paris är det uppenbart att alla länder snabbt måste skärpa sina klimatmål och visa sin beredskap att gå från ord till handling. Det är därför alarmerande om det visar sig vara sant att Trafikverket har stoppat publiceringen av en klimatrapport från verkets egna tjänstemän, säger Arne Johansson, en av initiativtagarna till det öppna brev som nu går ut till regeringen och Trafikverket.

Rapporten skulle ha ingått i Trafikverkets inriktningsunderlag till den infrastrukturproposition som förbereds för perioden 2018-2029. Enligt Ekot är slutsatsen i den stoppade klimatrapporten att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att klimatmålet om en fossilfri transportsektor ska kunna nås till 2030. Det är en slutsats av verkets egna utredare som inte alls har inarbetats i Trafikverkets inriktningsunderlag.

- Den enda rimliga förklaring vi kan se till att rapporten mörkats är att den skulle stärka oppositionen mot Trafikverkets uppdrag att bygga Förbifart Stockholm, menar Arne Johansson från Norra Järva Stadsdelsråd..

I skrivelsen till Trafikverket och regeringen hävdas att det nu är nödvändigt att dra i nödbromsen för Förbifart Stockholm, till förmån för en massiv satsning på en bra, billig och utbyggd kollektivtrafik i landets viktigaste trafikområde.

- Trafikverkets uppdragsgivare regeringen, måste nu se till att alla papper läggs på bordet, och att motorvägsbygget stoppas innan det är försent, avslutar Arne Johansson.

Kontaktpersoner:
Arne Johansson, tel 0709-903 840
Karin Wahlgren, tel 0736-882 033

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm
Klimataktion
Jordens Vänner
Norra Järva Stadsdelsråd
Stockholms naturskyddsförening
Djurgården Lilla Värtan Miljöskyddsförening
Kollektivtrafikant Stockholm
Nätverket Gräv ner Förbifarten i Hjulsta
Climate Justice Program
Alternativ stad
Gemensam Välfärd Stockholm

Länk till det öppna brevet

 
Insamling till juridisk hjälp vid överklaganden av Förbifart Stockholm
Skriv ut Tipsa en vän om www.stoppaforbifarten.nu

FÖRBIFART STOCKHOLM KAN FORTFARANDE STOPPAS

BRÅDSKANDE!

INSAMLING FÖR ARVODE TILL MILJÖJURIST FÖR FORTSATT ÖVERKLAGANDE AV FÖRBIFART STOCKHOLM

Vi har lyckats samla in medel hittills för juridiskt biträde till de miljöföreningar som driver frågan i domstolarna. Pengar behövs även i höst för att med juristhjälp föra överklagandena vidare. Hjälp oss genom att ge ett ekonomiskt bidrag till Klimataktions konto. Medlen går oavkortade till juristkostnader.

Plusgiro: 499566-8, Klimataktion Stockholm 
Märk inbetalningen med: JURIST FS 

Den juridiska processen kring Förbifart Stockholm är långt ifrån avslutad och pågår för fullt! Arbetsplanen är begärd för rättsprövning, detaljplaner är överklagade och under juridisk prövning. Mark- och miljödomstolens miljödomar har överklagats.

Allt detta innebär att Trafikverket fortfarande inte fullt ut kan starta byggnationen utan framförallt kan utföra förberedande arbeten. De juridiska oklarheterna innebär att tid fortfarande finns till ett politiskt uppvaknande och till ett beslut att stoppa Förbifart Stockholm för all framtid.

Se också https://www.facebook.com/events/1533894340197958/

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm
http://www.stoppaforbifarten.nu/

2015-08-23

 
Förbifartsmiljarderna behövs till kollektivtrafiken
Skriv ut Tipsa en vän om www.stoppaforbifarten.nu

Förbifartsmiljarderna behövs till kollektivtrafiken

Pressmeddelande från Nätverket Stoppa förbifart Stockholm 2014-12-11

Måndagen den 15 december och tisdagen den 16 december genomförs manifestationer mot Förbifart Stockholm och för en satsning på kollektivtrafiken i stockholmsregionen. Det sker i samband med infrastrukturministerns möte med Stockholms läns landsting och Stockholms stad, samt under landstingets budgetdebatt.

Vad kommer att hända och var?
Måndag 15 dec kl 8.00 – 8.30. Utdelning av öppet brev till infrastrukturministern m fl utanför Näringsdep.

Tisdag 16 dec kl 8.30 – 10.00. Utdelning med våra krav och synpunkter till landstingsledamöterna.

Tisdag 16 dec kl 18.00 – 19.00 Manifestation utanför Landstingshuset, i parken Hantverkargatan 45, T-bana Rådhuset. Arrangör: Nätverket Stoppa förbifart Stockholm, bestående av ett 20-tal organisationer

Vilka är våra krav?

Landstingets huvuduppgifter är att se till att länets befolkning får en god hälsovård och en bra kollektivtrafik. Landstinget bör självklart förhandla med Stockholms stad om hur inkomsterna från trängselskatten ska användas, i enlighet med regeringens erbjudande. Staden har föreslagit att inkomsterna från trängselskatten ska omdestineras så att de delas lika mellan motorväg och kollektivtrafik. Detta skulle innebära ett mycket kraftigt tillskott till SLs budget för kollektivtrafiken. Det kan liknas vid tjänstefel av landstinget att inte sätta kollektivtrafikens behov före biltrafikens.

Pengarna behövs till kollektivtrafiken
På valsedeln vid folkomröstningen om trängselskatten 2006 stod att dessa skulle gå till kollektivtrafik och vägar. Ändå valde alliansregeringen att låta 0 % gå till kollektivtrafik och 100% till vägar, främst till Förbifart Stockholm. Nu har Landstinget en möjlighet att genom omförhandling få välbehövliga intäkter för att förbättra en kollektivtrafik och cykelnät i skriande behov av upprustning och utökning.

Kollektivtrafikens utbyggnad kan komma att läggas i malpåse
Ifall Förbifarten fortsätter att sluka alla intäkter från trängselskatten drabbar det kollektivtrafiken. I majoritetens budgetförslag ämnar man inte tillgodose SL:s behov, vilket enligt DN 18.11 skulle medföra 1000 färre bussturer per dygn, och minskningar i tunnelbanetrafiken. Ett antal satsningar skulle läggas i malpåse, exempelvis Tvärbanans förlängning till Sickla och hopkoppling med Saltsjöbanan, Spårväg Kista, Spårväg Syd.

Förbifarten är en klimat- och miljömässig katastrof
Bill McKibben, en av världens mest framträdande klimatexperter, opinionsbildare och mottagare av årets Right Livelihood pris, berörde Förbifarten i sitt tacktal i Riksdagshuset. Han pekade på projektet som synnerligen klimatförstörande. Han jämförde med regalskeppet Wasa och uppmanade svenska politiker att skrinlägga projektet. Vi menar också att detta är en tid då alla makthavare inklusive Stockholms landstingspolitiker, borde ta IPCCs varningar om allvarliga klimatförändringar på allvar.

För mera information: http://www.stoppaforbifarten.nu/pressmaterial

Kontaktpersoner: Karin Wahlgren Klimataktion Stockholm, tel 073 6882033; Björn Gustafsson Alternativ Stad/Jordens vänner tel 076 6355677; Bertil Ottosson Alternativ Stad/Jordens vänner, tel 070 9659827

 

 
Förbifart Stockholm förhindrar en gynnsam utveckling av kollektivtrafiken och att vi når klimatmålen
Skriv ut Tipsa en vän om www.stoppaforbifarten.nu

Hur ska opinionen för mer och bättre kollektivtrafik och mot byggandet av Förbifart Stockholm mobiliseras i valrörelsen 2014? Kan vi miljöorganisationer och andra intresserade medborgare göra ett gemensamt krafttag för att lyfta frågan och stoppa ”förbifarten”?

Vi som bjuder in är Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm, som består av ett 20-tal organisationer, varav cirka hälften brukar träffas på regelbunden basis. Nätverket bildades 2010 inför förra valet. Vi har ägnat oss åt opinionsbildning och försökt påverka politiker, gjort en namninsamling, lämnat in överklaganden av arbetsplan, detaljplaner mm. De juridiska processerna är inte klara men starten av bygget närmar sig. Politiskt verkar läget låst. Vi vill ha ett bredare möte med fler berörda organisationer för att diskutera strategi, och inventera idéer om vilka aktiviteter vi kan genomföra tillsammans under valåret 2014, med större kraft än hittills.

 

Kontaktpersoner:

Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm,  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Elisabeth Edsjö, Stockholms Naturskyddsförening, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen