Förbifart Stockholm försenas och fördyras. Dags att stoppa projektet!

Trafikverket meddelar nu att deras nya beräkningar säger att bygget av Förbifart Stockholm kommer bli både dyrare och ta längre tid än vad man tidigare beräknat.

Ny officiell prislapp är 37,7 miljarder och byggtiden förlängs med fyra år från 10 till totalt 14.

Efter fyra år har man inte kommit närmare målet, men än finns det miljarder att rädda och att stoppa jättemotorvägsbygget så fort som möjligt skulle vara en insats för miljö och klimat. Vägtrafiken, främst personbilarna, är den största utsläppskällan av växthusgaser. Naturvårdsverket, Trafikverkets miljöexpertis, Klimatpolitiska rådet och IVA har dessutom under våren fört fram att transportsektorns klimatmål inte kommer att kunna nås till 2030 om inte biltrafiken minskar.

I det nya priset ingår inte ytterligare fördyringar eller räntekostnader, eller åtgärder som krävs på kringliggande vägnät till följd av den ökade trafiken som Förbifart Stockholm kommer ge upphov till om den byggs.

Detta stärker oss i vår övertygelse att projektet E4 Förbifart Stockholm måste stoppas och skrotas innan ännu mer pengar rinner ut och tillåts förvärra klimatsituationen.

Lägg istället pengarna på att bygga ut och utveckla kollektivtrafik, spårtrafik för gods, samt cykel- och gångvägar. Utveckla trovärdiga planer för successiv minskning av bilismen i Stockholmsregionen fram till 2030.

Ett urval artiklar om nyheten kring förseningen:

Sveriges Radio: Förbifart Stockholm försenas fyra år

Dagens Nyheter: Ny prognos: Förbifart Stockholm fyra år försenad

Patrik Kronqvist, Expressen: Haveriet med förbifarten slår mot kollektivtrafiken

Wolfgang Hansson, Aftonbladet: Förbifart Stockholm är ett fiasko som stinker Hallandsåsen lång väg

Trafikverket: Förlängd byggtid och ökad kostnad för E4 Förbifart Stockholm

Demonstration Hjulsta