Trafikverket underkänner sin egen plan för Sveriges infrastruktur

Trafikverket publicerade onsdagen den 24 februari till slut den underlagsrapport som tidigare stoppats.

I rapporten kan bl.a. läsas att biltrafiken i storstäderna måste minska med 48%, järnvägstrafiken öka med 52%, kollektivtrafiken öka med 88% och cykel med 260% till 2030, i förhållande till nuvarande trend i trafikutvecklingen, om klimatmålen ska nås.

Underlagsrapporten visar att om Sverige tar sina åtaganden från Paris på allvar måste infrastrukturplaneringen ges en helt ny inriktning. Så snart som möjligt måste investeringar i ökad biltrafik avvecklas och ersättas med investeringar i ökad kollektiv- och cykeltrafik. Det innebär bl.a. att det just påbörjade bygget av Förbifart Stockholm och den knappt påbörjade planeringen av Östlig förbindelse i Stockholm snarast avbryts. Read More …