Pressmeddelande: Organisationer begär att Trafikverket lämnar ut den stoppade klimatrapporten

En grupp miljöorganisationer och opinionsbildare kräver i ett öppet brev att Trafikverket ska offentliggöra de interna rapporter som innebär ifrågasättande av verkets egna planeringsunderlag för vägbyggande och trafikutveckling.

I december förra året avslöjade Eko-nyheterna att Trafikverket stoppat publiceringen av en internrapport som visade att en minskning av vägtrafiken är nödvändig för att klimatmålen om fossilfri vägtrafik till 2030 ska kunna nås. En minskad trafikmängd i framtiden går stick i stäv med Trafikverkets egna prognoser och underlag för byggande av nya vägar, främst stora projekt som motorvägstunneln Förbifart Stockholm.

– Efter COP 21 i Paris är det uppenbart att alla länder snabbt måste skärpa sina klimatmål och visa sin beredskap att gå från ord till handling. Det är därför alarmerande om det visar sig vara sant att Trafikverket har stoppat publiceringen av en klimatrapport från verkets egna tjänstemän, säger Arne Johansson, en av initiativtagarna till det öppna brev som nu går ut till regeringen och Trafikverket.

Rapporten skulle ha ingått i Trafikverkets inriktningsunderlag till den infrastrukturproposition som förbereds för perioden 2018-2029. Enligt Ekot är slutsatsen i den stoppade klimatrapporten att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att klimatmålet om en fossilfri transportsektor ska kunna nås till 2030. Det är en slutsats av verkets egna utredare som inte alls har inarbetats i Trafikverkets inriktningsunderlag.

– Den enda rimliga förklaring vi kan se till att rapporten mörkats är att den skulle stärka oppositionen mot Trafikverkets uppdrag att bygga Förbifart Stockholm, menar Arne Johansson från Norra Järva Stadsdelsråd.

I skrivelsen till Trafikverket och regeringen hävdas att det nu är nödvändigt att dra i nödbromsen för Förbifart Stockholm, till förmån för en massiv satsning på en bra, billig och utbyggd kollektivtrafik i landets viktigaste trafikområde.

– Trafikverkets uppdragsgivare regeringen, måste nu se till att alla papper läggs på bordet, och att motorvägsbygget stoppas innan det är försent, avslutar Arne Johansson.

Kontaktpersoner:
Arne Johansson, tel 0709-903 840
Karin Wahlgren, tel 0736-882 033

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm
Klimataktion
Jordens Vänner
Norra Järva Stadsdelsråd
Stockholms naturskyddsförening
Djurgården Lilla Värtan Miljöskyddsförening
Kollektivtrafikant Stockholm
Nätverket Gräv ner Förbifarten i Hjulsta
Climate Justice Program
Alternativ stad
Gemensam Välfärd Stockholm