Strid om Förbifarten i Akalla under helgen

I HELGEN BLÅSER DET UPP TILL STRID I AKALLA OM FÖRBIFARTS-PROJEKTET!

Medan Trafikverket på lördag, sent omsider, desinformerar om Förbifarten med kaffe och kakor, långt från tätort och boende, kontrar Folkets Trafikverk på plats med sann information om projektet och dess konsekvenser (ifall den mot förmodan skulle byggas).

På söndag samlas Akallabor och andra för en manifestation på Akalla torg, med tal och underhållning. Kraven är:
– Rättvisa mot bakgrund av att förbifarten går i tunnel fram
till Akalla och där går upp mitt i bebyggelsen.
– att Förbifarten inte ska tränga ut kollektivtrafiken med
bl a glesare busstrafik och höjd SL-taxa som följd.
– att regeringen förklarar hur bygget ska undvika att äventyra
klimatmålen.

LÖRDAGEN 28/3 KL 11-16 I AKALLA;
Trafikverkets lokaler Norra Kolonnvägen 16
(se karta) 

SÖNDAG 29/3 Kl 14 Möte med tal och underhållning Akalla torg

Folkets Trafikverk är ett initiativ från nätverket Stoppa förbifarten och aktion Rädda Järva.

Kontaktpersoner:

Lördagen
Karin Wahlgren: 076 882 033 (Nätverket)
Stellan Hamrin: 0705 448 425 (Nätverket)
Beatrice Sundberg: 073 719 9133 (Nätverket)
Björn Gustafsson: 0766 355 677(Nätverket)

Söndagen
Jessika Ahlström: 0707 533 531 (Aktion Rädda Järva och Trevliga Porkala)
Pirjo Lawson: 073 903 1888 (Aktion Rädda Järva och Trevliga Porkala)
Alexander Sanchez: 076 865 3484 (Aktion Rädda Järva och Trevliga Porkala)
Arne Johansson: 0709 90 3840 (Aktion Rädda Järva och Norra Järvas stadsdelsråd)