Förbifartsmiljarderna behövs till kollektivtrafiken

Förbifartsmiljarderna behövs till kollektivtrafiken

Pressmeddelande från Nätverket Stoppa förbifart Stockholm 2014-12-11

Måndagen den 15 december och tisdagen den 16 december genomförs manifestationer mot Förbifart Stockholm och för en satsning på kollektivtrafiken i stockholmsregionen. Det sker i samband med infrastrukturministerns möte med Stockholms läns landsting och Stockholms stad, samt under landstingets budgetdebatt.

Vad kommer att hända och var?
Måndag 15 dec kl 8.00 – 8.30. Utdelning av öppet brev till infrastrukturministern m fl utanför Näringsdep.

Tisdag 16 dec kl 8.30 – 10.00. Utdelning med våra krav och synpunkter till landstingsledamöterna.

Tisdag 16 dec kl 18.00 – 19.00 Manifestation utanför Landstingshuset, i parken Hantverkargatan 45, T-bana Rådhuset. Arrangör: Nätverket Stoppa förbifart Stockholm, bestående av ett 20-tal organisationer

Vilka är våra krav?

Landstingets huvuduppgifter är att se till att länets befolkning får en god hälsovård och en bra kollektivtrafik. Landstinget bör självklart förhandla med Stockholms stad om hur inkomsterna från trängselskatten ska användas, i enlighet med regeringens erbjudande. Staden har föreslagit att inkomsterna från trängselskatten ska omdestineras så att de delas lika mellan motorväg och kollektivtrafik. Detta skulle innebära ett mycket kraftigt tillskott till SLs budget för kollektivtrafiken. Det kan liknas vid tjänstefel av landstinget att inte sätta kollektivtrafikens behov före biltrafikens.

Pengarna behövs till kollektivtrafiken
På valsedeln vid folkomröstningen om trängselskatten 2006 stod att dessa skulle gå till kollektivtrafik och vägar. Ändå valde alliansregeringen att låta 0 % gå till kollektivtrafik och 100% till vägar, främst till Förbifart Stockholm. Nu har Landstinget en möjlighet att genom omförhandling få välbehövliga intäkter för att förbättra en kollektivtrafik och cykelnät i skriande behov av upprustning och utökning.

Kollektivtrafikens utbyggnad kan komma att läggas i malpåse
Ifall Förbifarten fortsätter att sluka alla intäkter från trängselskatten drabbar det kollektivtrafiken. I majoritetens budgetförslag ämnar man inte tillgodose SL:s behov, vilket enligt DN 18.11 skulle medföra 1000 färre bussturer per dygn, och minskningar i tunnelbanetrafiken. Ett antal satsningar skulle läggas i malpåse, exempelvis Tvärbanans förlängning till Sickla och hopkoppling med Saltsjöbanan, Spårväg Kista, Spårväg Syd.

Förbifarten är en klimat- och miljömässig katastrof
Bill McKibben, en av världens mest framträdande klimatexperter, opinionsbildare och mottagare av årets Right Livelihood pris, berörde Förbifarten i sitt tacktal i Riksdagshuset. Han pekade på projektet som synnerligen klimatförstörande. Han jämförde med regalskeppet Wasa och uppmanade svenska politiker att skrinlägga projektet. Vi menar också att detta är en tid då alla makthavare inklusive Stockholms landstingspolitiker, borde ta IPCCs varningar om allvarliga klimatförändringar på allvar.

För mera information: http://www.stoppaforbifarten.nu/pressmaterial

Kontaktpersoner: Karin Wahlgren Klimataktion Stockholm, tel 073 6882033; Björn Gustafsson Alternativ Stad/Jordens vänner tel 076 6355677; Bertil Ottosson Alternativ Stad/Jordens vänner, tel 070 9659827