Till stadshuset

 

Till gruppledarna Karin Wanngård (S), Daniel Helldén (MP), Ann-Margarethe Livh (V), Sissela Nordling Blanco (Fi)

 

Kollektivtrafiken är viktigare än Förbifarten  

Inom Nätverket Förbifart Stockholm hoppas vi att inbjudan från regeringen till kommunen och landstinget att omförhandla användningen av trängselskattens intäkter är allvarligt menad och inte bara ett sätt att lägga skulden och ansvaret lokalt. Vår förhoppning är att den nya majoriteten i Stockholms stad, S-MP-V-Fi, lägger fram en preliminär prioriterad lista över de projekt som bör rymmas inom trängselskatteramen. Gärna med hjälp av bl.a. de forskare från KTH och VTI som på DN-debatt efterlyste en opartisk analys av hur man kan skapa en resurseffektiv tillgänglighet inom ramen för våra klimatmål.

Den preliminära listan bör vara underlag för förhandlingar med landstinget som trots en annan majoritet borde vara intresserat av att få hjälp med en betydligt större investeringsram än i nuläget. Är landstingsledningen inte intresserad hoppas vi att Stockholms stad på egen hand begär omförhandling med staten.

Det skulle inte förvåna oss om ett flertal tunnelbaneutbyggnader, kollektivkörfält och den regionala cykelplanen placeras före Förbifarten. En sådan omprioritering har ju regeringen välsignat genom sitt erbjudande.

Vi skickar samtidigt brev till den nya regeringen med begäran att ompröva beslutet 2009-09-03 om tillåtlighet för Förbifart Stockholm (bifogas). Där betonar vi behovet av nya, oberoende granskningar.

För Nätverket Stoppa Förbifarten 2014-10-06

Karin Wahlgren                Beatrice Sundberg                          Göran Folin

Klimataktion Stockholm                Stockholms Naturskyddsförening             Jordens vänner

073 – 688 20 33 073-719 91 33                     073 – 073 11 88

Karin.wahlgren9@gmail.com sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se goran.folin@telia.com