Aktion mot Förbifart Stockholm vid Trafikverkets bropromenad 6 oktober

På söndag 6 oktober inbjuder Trafikverket allmänheten att promenera över den nybyggda bron till Förbifart Stockholm vid Hjulsta. Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm och aktionsgruppen Extinction Rebellion genomför då aktioner vid nya Hjulstabron för att visa det orimliga i fortsatt fossilberoende infrastruktur mitt under full klimatkris. Read More …

Trafikverket underkänner sin egen plan för Sveriges infrastruktur

Trafikverket publicerade onsdagen den 24 februari till slut den underlagsrapport som tidigare stoppats.

I rapporten kan bl.a. läsas att biltrafiken i storstäderna måste minska med 48%, järnvägstrafiken öka med 52%, kollektivtrafiken öka med 88% och cykel med 260% till 2030, i förhållande till nuvarande trend i trafikutvecklingen, om klimatmålen ska nås.

Underlagsrapporten visar att om Sverige tar sina åtaganden från Paris på allvar måste infrastrukturplaneringen ges en helt ny inriktning. Så snart som möjligt måste investeringar i ökad biltrafik avvecklas och ersättas med investeringar i ökad kollektiv- och cykeltrafik. Det innebär bl.a. att det just påbörjade bygget av Förbifart Stockholm och den knappt påbörjade planeringen av Östlig förbindelse i Stockholm snarast avbryts. Read More …