Vi lyckades stoppa första spadtaget

Pressmeddelande från Nätverket Stoppa Förbifarten 24/6/2014:

Vi lyckades stoppa första spadtaget

Trafikverket skulle idag ha genomfört en ceremoni med deltagande av infrastrukturministern Catarina Elmsäter-Svärd och andra höga potentater. Det hela ställdes in när man fick klart för sig att motaktioner planerades. Istället genomförde representanter för ett tjugotal miljöorganisationer, samt för V och MP, en picknick och manifestationer för att peka på det orimliga att bygga en supermotorväg samtidigt som biltrafiken måste minska kraftigt om Stockholmsregionen ska bli långsiktigt hållbar.

Ett hundratal unga och gamla samlades vid E4:an i Häggvik vid lunchtid. Det var den plats Trafikverket valt ut för sin bluffstart. Under övervakning från polisen och Säpo och till Mårten Pellas & Co trummor – som lyckades överrösta trafikbullret – blev det en glad segerfest.

Den valda platsen är ytterligare ett exempel på bluff från Trafikverkets sida. Det handlar om en breddning av Norrortsledens påfart till E4 norrut och en breddning av gång- och cykelvägstunneln till Hansta naturreservat. Inget av detta har egentligen med Förbifarten att göra.

Rikard Warlenius grävde en grop och planterade ett äppelträd. Flera följde efter och det blev en början till en skyddande skog på den plats Trafikverket vill ta i anspråk.

Göran Folin och Karin Wahlgren från Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm markerade att detta bara är en början när det gäller att definitivt stoppa det skadliga projektet. Höstens valutgång blir avgörande för fortsättningen. Det är bara en ny regering som definitivt kan styra om miljarderna till en bättre kollektivtrafik.

Manifestationen avslutades på Mynttorget dit Plankas buss kört en del av deltagarna. Jan Strömdahl från Nätverket summerar:

  • Förtroendet för Trafikverket har inte ökat efter alla dessa manövrar och bluffar. Men nu är vi väl organiserade inför nästa etapp.

Kontakter: Karin Wahlgren 073-688 20 33 (Klimataktion Stockholm), Elisabeth Edsjö 070-324 54 95 (Stockholms Naturskyddsförening), Göran Folin 073- 073 11 88 (Alternativ Stad/Jordens vänner)

Bilderna från protesten kan ses här.