Välkommen till manifestation mot Förbifarten

Välkommen till manifestation mot Förbifarten i Landstingsparken tisdagen den 16 december kl 18!

När landstingspolitikerna samlas för att debattera och besluta budgeten vill vi visa att stockholmarna hellre satsar pengarna från trängselskatten på kollektivtrafiken istället för en monsterväg som ökar biltrafik och trängsel och som förvärrar klimathotet.

Samling utanför Landstingshuset, Hantverkargatan 45, tunnelbana Rådhuset.
Medtag gärna plakat, banderoller, facklor och instrument!

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm
http://www.stoppaforbifarten.nu/

Se Facebook-eventet med Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm som avsändare:

https://www.facebook.com/events/741362415946518/

Sprid gärna!

Förbifartsmiljarderna behövs till kollektivtrafiken – därför demonstrerar vi

Mycket händer kring förbifartsfrågan just nu. Den har blivit en symbolfråga för allianspartiernas pågående maktkamp mot regeringen. Regeringen och riksdagsmajoriteten är inte överens om den sk pausen, dvs regeringsbeslutet att skjuta upp hela projektet till 1 maj 2015 för att ge landstinget och Stockholms stad tid att förhandla om trängselskattens intäkter. Alliansen och SD i riksdagen vill att bygget sätter igång redan 1 januari.

Stockholms läns landsting som är alliansstyrt, har nämligen hittills vägrat förhandla med Stockholms stad. Vi menar att det inte är acceptabelt. Det kan liknas vid tjänstefel av landstinget att inte sätta kollektivtrafikens behov före biltrafikens. Vi menar att landstingets ledamöter borde protestera – över partigränserna – mot en ledning som inte förstår landstinget eget bästa. Landstingets huvuduppgift är ju att se till att länets befolkning får en god hälsovård och bra kollektivtrafik.

Den 16 januari kl 8.30 på morgonen kommer vi också att dela ut ett brev till landstingsledamöterna när de går in till budgetdebatten. Där vädjar vi till dem att bidra till att landstinget kommer överens med regeringen och med staden om en omfördelning av trängselskatteintäkterna så att de gör nytta för landstingets kärnverksamhet.

Vi hoppas förstås också på att den aktuella turbulensen kring förbifartsprojektet ska ge utrymme för en välbehövlig översyn av i vilken utsträckning motorvägsprojektet överensstämmer med klimatmål, hälsomål och en hållbar stadsregion. Om detta har vi skickat ett öppet brev till infrastrukturminister Anna Johansson, och vi har också bett henne att utse en person som ser till så att förhandlingarna mellan staden och landstinget kommer igång. Kanske att vi påverkade ministern, för den 15 dec kommer hon att träffa parterna.